Версія для друку

Свідоме споживання, як важливий еконтренд в напрямках фешн-освіти

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Матеріали конференцій
  • Підрозділ: Кафедра дизайну
  • Сторінок: 3
  • ISBD: Костельна М. В. Свідоме споживання, як важливий еконтренд в напрямках фешн-освіти. Еволюція уявлень в архітектурній і художній освіті: погляд в майбутнє: матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (Харків, листопад 2020 р.) /за ред.: Г. О. Осиченко, І. В. Древаль, О. А. Попова та ін. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. С. 96-97

Свідоме споживання, як важливий еконтренд в напрямках фешн-освіти

Костельна Марія Валентинівна

Сучасне суспільство характеризують як «суспільство споживання», тобто придбання, володіння і споживчого досвіду, які у контексті глобальних викликів сучасності узалежнено низкою етичних вимог.