Версія для друку

Філософія здоров’я в глобальному інформаційному суспільстві

  • uk-UA

  • ru-RU

Філософія здоров’я в глобальному інформаційному суспільстві

Досліджено сутність та історію розвитку філософії здоров’я. Обґрунтовано тенденції розширення і поглиблення взаємодії філософських наук зі сферою наукової медицини

Ключові слова: філософія здоров’я

Философия здоровья в глобальном информационном обществе

Исследованы сущность и история развития философии здоровья. Обоснованы тенденция расширения и углубления взаимодействия философских наук со сферой научной медицины

Ключевые слова: философия здоровья