Версія для друку

Витоки та еволюція науки про політику

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Матеріали конференцій
  • Дисципліна: Політологія, Соціально-політичні студії
  • Підрозділ: Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти, Кафедра суспільних наук
  • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
  • Сторінок: 4
  • ISBD: Картунов О.В. Витоки та еволюція науки про політику / О.В. Картунов // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України: матеріали Науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 21 жовтня 2015 року) / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2015. – С.291-294.
  • uk-UA

  • ru-RU

Витоки та еволюція науки про політику

Досліджуються витоки й особливості еволюції політології як науки та навчальної дисципліни на різних історичних етапах, аналізується зародження, стан та перспективи її розвитку в Україні.

Ключові слова: політологія, політична наука, еволюція

Истоки и эволюция науки о политике

Исследуются истоки и особенности эволюции политической науки и учебной дисциплины на разных исторических этапах, анализируется зарождениє, состояние и перспективы ее развития в Украине.

Ключевые слова: политология, политическая наука, эволюция