Формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Методичні вказівки
 • Дисципліна: Постстресова реабілітація, Психологія екстремальних та кризових ситуацій, Інженерна психологія
 • Спеціальність: Теорія та методика професійної освіти
 • Підрозділ: Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Сторінок: 32
 • ББК: ББК Ч 448.0 р
 • УДК: УДК 378.14:159.9:629.735(076.5)

Методичні рекомендації містять теоретичний матеріал щодо формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі у процесі фахової підготовки, а також практичні вказівки щодо експериментального дослідження компонентів зазначеного виду готовності: психодіагностичний інструментарій для визначення особистісного та рефлексивного компонентів; приклади авіаційних екстремальних ситуацій для вимірювання інтерактивного компоненту; комплексну контрольну роботу для діагностики когнітивного компоненту готовності та анкету для визначення мотивації студентів випускного курсу до фахової роботи психологом. Дані методичні рекомендації призначені для науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів.

Зміст

 • Вступ
 • Розділ 1. Особливості професійної діяльності психолога в авіаційній галузі
 • Розділ 2. Дефінітивний апарат з проблеми дослідження
 • Розділ 3. Структура готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі
 • Розділ 4. Педагогічні умови формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі у процесі фахової підготовки
 • Розділ 5. Психодіагностичний інструментарій для визначення готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі
 • Загальні методичні рекомендації
 • Додатки
  • Додаток 1. Анкета для студентів випускного курсу
  • Додаток 2. Комплексна контрольна робота
  • Додаток 3. Авіаційні екстремальні ситуації
  • Список використаних джерел

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами