Дипломний проект (робота) молодшого спеціаліста (Частина 2) для здобувачів вищої освіти галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»

 • Автор: ,
 • Рік:
 • Категорія: Методичні вказівки
 • Спеціальність: Розробка програмного забезпечення, Обслуговування програмних систем і комплексів
 • № комплекту: «Дипломний проект (робота) молодшого спеціаліста»
 • Підрозділ: Коледж економіки‚ права та інформаційних технологій, Циклова комісія з комп’ютерних наук, Циклова комісія з програмної інженерії
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 3
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Дипломний проект (робота) молодшого спеціаліста: методичні рекомендації щодо виконання дипломного проекту (роботи) для здобувачів вищої освіти за напрямом підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» зі спеціальностей 5.05030101 «Розробка програмного забезпечення», 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів»

В частині другій Методичних рекомендацій щодо виконання дипломного проекту (роботи) для здобувачів вищої освіти за напрямом підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» зі спеціальностей 5.05030101 «Розробка програмного забезпечення», 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів» розглядаються питання розробки етапів виконання дипломного проекту (роботи), особливості вибору та затвердження теми дипломного проекту (роботи).

Дипломний проект (работа) младшого специалиста: методические рекомендации по выполнению дипломного проекта (работы) для соискателей высшего образования по направлению подготовки 6.050101 «Компьютерные науки» по специальностям 5.05030101 «Разработка программного обеспечения», 5.05010101 «Обслуживание программных систем и комплексов»

В части второй Методических рекомендаций по выполнению дипломного проекта (работы) для соискателей высшего образования по направлению подготовки 6.050101 «Компьютерные науки» по специальностям 5.05030101 «Разработка программного обеспечения», 5.05010101 «Обслуживание программных систем и комплексов» рассматриваются вопросы разработки этапов выполнения дипломного проекта (работы), особенности выбора и утверждения темы дипломного проекта (работы).

Diploma project (work) Junior Specialist: guidelines for the implementation of the degree project (work) seeker of higher education in the direction of preparation 6.050101 "Computer Science" on the specialty 5.05030101 "Software" 5.05010101 "Maintenance of software systems and complexes"

In the second part of Guidelines on the implementation of the degree project (work) seeker of higher education in the direction of preparation 6.050101 "Computer Science" on the specialty 5.05030101 "Software" 5.05010101 "Maintenance of software systems and complexes" discusses the development phases of the degree project (work), especially the selection and approval threads diploma project (work).

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами