Версія для друку

Механізм забезпечення продовольчої безпеки в ринковій економіці

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Фінанси, Фінансова безпека бізнесу, Гроші та кредит
 • Спеціальність: Фінанси і кредит
 • № комплекту: №33 «Вчені записки Університету «КРОК», Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Кафедра фінансів‚ обліку та аудиту, Факультет економіки та підприємництва
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 8
 • ББК: ББК 65я5
 • УДК: УДК 33 (082)
 • ISBD: Румик І. І. Механізм забезпечення продовольчої безпеки в ринковій економіці / І. І. Румик // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2013. - № 33. - С. 63-70
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Механізм забезпечення продовольчої безпеки в ринковій економіці

В статті розглянуто механізм забезпечення продовольчої безпеки на сучасному етапі розвитку світової економіки. Запропоновано напрями підвищення рівня продовольчого забезпечення, самозабезпечення і безпеки.

Ключові слова: продовольча безпека, механізм, ринкова економіка, агропродовольчий ринок, фінансове забезпечення.

Механизм обеспечения продовольственной безопасности в рыночной экономике

В статье рассматривается механизм обеспечения продовольственной безопасности на современном этапе развития мировой экономики. Предлагаются пути повышения уровня продовольственной обеспеченности, самообеспеченности и безопасности.

The mechanism of food security in а market economy

The mechanism of food security at the present stage of development of the world economy is considered in the article. The main ways of improvement of food security, self-sufficiency and security are offered.