Версія для друку

Особливості реформування агропродовольчого сектора національної економіки

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Фінанси, Фінансова безпека бізнесу, Гроші та кредит
 • Спеціальність: Фінанси і кредит
 • Підрозділ: Кафедра фінансів‚ обліку та аудиту, Факультет економіки та підприємництва
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 7
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Особливості реформування агропродовольчого сектору національної економіки

В статті розглянуто зміни в сільському господарстві України в постреформений період. Проаналізовані основні чинники впливу на трансформаційні процеси в аграрному секторі та визначено умови формування стійкого розвитку продовольчої системи України.

Особенности реформирования агропродовольственного сектора национальной экономики

В статье рассмотрены изменения в сельском хозяйстве Украины в постреформенный период. Проанализированы основные факторы влияния на трансформационные процессы в аграрном секторе и определены условия формирования устойчивого развития продовольственной системы Украины.

Features of reformation of agrofood sector of national economy

In the article changes are considered in agriculture of Ukraine in a post-reform period. The basic factors of influence on transformation processes in an agrarian sector are analysed. The terms of forming steady development of the food system of Ukraine are certain.

Ключові слова: аграрна реформа, постреформений період, ліберизація, диспаретет цін, агропродовольчий ринок, продовольча безпека.