Версія для друку

Оцінка загроз продовольчої безпеки України

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Фінанси, Фінансова безпека бізнесу, Гроші та кредит
 • Спеціальність: Фінанси і кредит
 • № комплекту: №32 «Вчені записки Університету «КРОК», Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Кафедра фінансів‚ обліку та аудиту, Факультет економіки та підприємництва
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 7
 • ББК: ББК 65я5
 • УДК: УДК 33 (082)
 • ISBD: Румик І. І. Оцінка загроз продовольчої безпеки України / І. І. Румик // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2012. - Том 2, № 32. - С. 137-144
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Оцінка загроз продовольчої безпеки України

В статті розглянуто сутність та класифікацію загроз продовольчій безпеці на сучасному етапі розвитку економіки України. Запропоновано напрями мінімізації їх впливу з метою підвищення продовольчої безпеки України.

Ключові слова: продовольча безпека, загроза, продовольство, економічна система, агропромисловий комплекс.

Оценка угроз продовольственной безопасности Украины

В статье рассматривается сущность и классификация угроз продовольственной безопасности на современном этапе развития экономики Украины. Предлагаются пути минимизации их влияния с целью повышения продовольственной безопасности Украины.

Evaluation of threats for product security of Ukraine

The essence of threats for product security is considered in the article. The main ways of threats minimization for the increasing product security of Ukraine are offered.