Версія для друку

Україно-Австрійська програма з експортно-орієнтованого бізнесу – вибір успішнього майбутнього

Україно-Австрійська програма з експортно-орієнтованого бізнесу – вибір успішнього майбутнього

Розуміння потреб здобувачів вищої освіти та прагнення нашого навчального закладу до розвитку і пошуку кращих освітніх практик знайшло відображення у тандемі Університету економіки та права «КРОК» і Австрійського університету прикладних наук (м. Кремс). Результатом тісної співпраці стала інноваційна і перспективна освітня освітня програма з експортно-орієнтованого бізнесу, що з 2009 року вивчається на факультеті міжнародних відносин Університету «КРОК».

Випускники цієї спеціалізації вирізняються поміж інших студентів власними амбіціями, цілеспрямованістю, здатністю глобально мислити, вмінням всебічно оцінити складну ситуацію та прийняти рішення в умовах невизначеності. І це ще не все, – вони володіють інструментами успішних бізнес-комунікацій з представниками різних культур та методами управління мультикультурними командами і міжнародними проектами.