Версія для друку

Навчання іноземної мови через зміст фахових дисциплін у вищій професійній школі: теоретичні засади та переваги впровадження

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Ділова іноземна мова, Фахова іноземна мова
 • Спеціальність: Міжнародна інформація, Міжнародний бізнес, Міжнародна економіка, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Підрозділ: Кафедра іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін, Факультет міжнародних відносин
 • Видавництво: Бердянськ: БДПУ (ПП «Ландон-ХХІ)
 • Сторінок: 10
 • ББК: 74я5
 • УДК: УДК 37.01 (06)
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Навчання іноземної мови через зміст фахових дисциплін у вищій професійній школі: теоретичні засади та переваги впровадження

У статті розглядаються теоретична сутність, практичні переваги та особливості введення навчання іноземної мови через зміст фахових дисциплін у практику викладання іноземних мов спеціального вжитку у вищих навчальних закладах економічного профілю. Oписано алгоритм відбору навчального матеріалу, щоб полегшити викладачам-практикам опанувати зазначений підхід.

Ключові слова: навчання мови через зміст спеціальності, вищі навчальні заклади, практичні переваги, послідовність добору змісту навчання.

Обучение иностранным языкам через содержание специализированных предметов в высшей профессиональной школе: теоретические основы и преимущества внедрения

В статье рассматриваются теоретическая суть, практические преимущества и особенности введения обучения иностранных языков через содержание специализированных предметов в высших учебных заведениях экономического профиля. Oписано алгоритм отбора учебного материала, чтобы облегчить преподавателям-практикам овладеть изложенным подходом.

Ключевые слова: обучение через содержание специальности, высшие учебные заведения, практические преимущества, последовательность отбора содержания обучения.

Content and Language Integrated Learning in Courses of Foreign Languages for Specific Purposes at Tertiary Professional Schools: Theoretical Basics and Advantages of Implementation

The article studies theoretical and practical foundations, practical advantages and peculiarities for introducing content-based instruction in courses of foreign languages for specific purposes at Economic Tertiary Schools. It specifies the algorithm of selecting the teaching/learning contents in order to make CLIL easier for the teachers to adapt.

Key words: content and language integrated learning, practical advantages, higher educational establishments, algorithm of teaching/learning contents selection.