Версія для друку

Глобалізація та ії вплив на економічну безпеку

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Глобалізація та її вплив на економічну безпеку

О.І. Захаров кандидат економічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту менеджменту безпеки, Університет економіки та права «КРОК»

У статті розглянуті можливості та загрози, які несуть процеси глобалізації світової економіки для національної економіки і суб'єктів господарської діяльності.

Ключові слова: глобалізація, економічна безпека, загрози,влада, бізнес, система економічної безпеки.

Глобализация и ее влияние на экономическую безопасность

А.И. Захаров кандидат экономических наук, профессор, директор учебно-научного института менеджмента безопасности, Университет экономики и права «КРОК»

В статье рассмотрены возможности и угрозы, которые несут процессы глобализации мировой экономики для национальной экономики и субъектов хозяйственной деятельности.

Ключевые слова: глобализация, экономическая безопасность, угрозы, власть, бизнес, система экономической безопасности.

Globalization and its impact on economic security

O.I. Zakharov PhD in Economics, professor Director of Institute for Security Management «KROK» University

The article describes the opportunities and threats, which bear the processes of globalization of the world economy to the national economy and economic entities.

Keywords: globalization, economic security, threats, government, business, the system of economic security.