Версія для друку

Стейкхолдери макроекономічної політики та диспропорції публічного сектору національної економіки

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Стейкхолдери макроекономічної політики та диспропорції публічного сектору національної економіки

Радіонова І.Ф. доктор економічних наук, професор, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

У статті досліджено зв’язок між складом стейкхолдерів макроекономічної політики та тими диспропорціями, які формуються у публічному секторі української економіки.

Ключові слова: Макроекономічна політика, стейкхолдери політики, публічний сектор, макроекономічні диспропорції

Стейкхолдеры макроэкономической политики и диспропорции публичного сектора национальной экономики

Радионова И.Ф. доктор экономических наук, профессор, Киевский национальный университет имени Вадима Гетьмана

В статье исследована связь между составом стейкхолдеров макроэкономической политики и теми диспропорциями, которые формируются в публичном секторе украинской экономики

Ключевые слова: Макроэкономическая политика, стейкхолдеры политики, публичный сектор, макроэкономические диспропорции

Macroeconomic policy stakeholders and the disproportions of national economy public sector

Iryna Radionova D.Sc. (Economics), Professor, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

This article investigates the relationship between the content of macroeconomic policy stakeholders and the disproportions that are formed in the public sector of the Ukrainian economy.

Keywords: Macroeconomic policy, policy stakeholders, public sector, macroeconomic disproportions.