Версія для друку

Освітня програма «Туризм» за спеціальністю 242 «Туризм»

  • Рік:
  • Категорія: Ліцензування та акредитація
  • Спеціальність: Туризм
  • № комплекту: Освітні програми
  • Підрозділ: Кафедра туризму
  • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
  • Сторінок: 15

Освітня програма «Туризм» Першого рівня вищої освіти


Галузь знань 24 «Сфера обслуговування»
Спеціальність 242 «Туризм»
Кваліфікація: Бакалавр з туризму

  • Профіль освітньої програми «Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм»
  • Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність
  • Форма атестації здобувачів вищої освіти