Версія для друку

Актуалізація і вдосконалення вивчення «культурології» та «історії української культури» для запобігання міжкультурних конфліктів

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Матеріали конференцій
  • Дисципліна: Історія української культури, Культурологія
  • Підрозділ: Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти, Кафедра суспільних наук
  • Видавництво: Дніпропетровськ: Роял Принт
  • Сторінок: 6
  • ISBD: Маруховська О.О. Актуалізація і вдосконалення вивчення «Культурології» та «Історії української культури» для запобігання міжкультурних конфліктів / Маруховська О.О. // Освіта і наука в Україні. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 21-22 червня 2013 р. Частина І. / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2013. – С. 182-184
  • uk-UA

  • ru-RU

Актуалізація і вдосконалення вивчення «культурології» та «історії української культури» для запобігання міжкультурних конфліктів

Досліджено поняття «культурологія» та «історія української культури». Обґрунтовано доцільність та необхідність повернення «Культурології» статусу нормативної навчальної дисципліни, тобто обов’язкової для вивчення у всіх ВНЗ України, при неодмінному збереженні сучасного статусу «Історії української культури».

Ключові слова: культурологія, історія української культури

Актуализация и совершенствование изучения «культурологии» и «истории украинской культуры» для предупреждения межкультурных конфликтов

Исследовано понятие «культурология» и «история украинской культуры». Обоснована целесообразность и необходимость возврата «Культурология» статуса нормативной учебной дисциплины, то есть обязательной для изучения во всех вузах Украины, при непременном сохранении современного статуса «Истории украинской культуры».

Ключевые слова: культурология, история украинской культуры