Версія для друку

Геоекономіка та глобальні стратегії українського бізнесу

Геоекономіка та глобальні стратегії українського бізнесу

В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов

ЗМІСТ

ТЕМА 1. ГЛОБАЛІСТИКА ЯК НАУКА ПРО ГЕОЕКОНОМІКУ ТА МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА СУЧАСНОЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

 • 1.1. Загальний аналіз основних теорій глобалізації
 • 1.2. Нова глобалістика як наука про систематизацію проблем глобальної трансформації та її місце в сучасній геополітиці
 • 1.3. Механізми взаємодії національних економік, формування геоекономіки та глобальної економічної політики
 • 1.4. Об’єктивні закономірності глобального економічного розвитку
 • 1.5. Рекомендована навчально-методична література

ТЕМА 2. СТРАТЕГІЧНІ ІНТЕРЕСИ СУБ’ЄКТІВ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕХАНІЗМИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

 • 2.1. Стратегічні мотиви суб’єктів глобальної економічної діяльності та економічні інтереси її учасників
 • 2.2. Інституціоналізація глобального економічного середовища як засіб узгодження інтересів суб’єктів міжнародної економічної діяльності
 • 2.3. Формування глобальної системи цивілізаційних та соціокультурних цінностей
 • 2.4. Глобальні економічні стратегії та механізми їх реалізації
 • 2.5. Рекомендована навчально-методична література

ТЕМА 3. НЕОБХІДНІСТЬ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ МАКРОМОДЕЛІ УКРАЇНИ

 • 3.1. Вплив основних глобальних процесів на характер розвитку економіки України
 • 3.2. Передумови постіндустріального розвитку економіки України
 • 3.3. Можливості модернізації української геополітичної моделі
 • 3.4. Перспективи та шляхи переходу до інноваційно-інформаційної стратегії розвитку економіки України
 • 3.5. Рекомендована навчально-методична література

ТЕМА 4. ГЕОЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ УКРАЇНИ ТА СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ДЕРЖАВИ І ВІТЧИЗНЯНОГО БІЗНЕСУ

 • 4.1. Геоекономічне становище України та її інтеграція в систему міжнародних економічних зав’язків
 • 4.2. Геоекономічні мотиви та інтереси української держави і бізнесу на сучасному етапі
 • 4.3. Концепція розвитку українських ТНК – провідників глобальних стратегій
 • 4.4. Національна зовнішньоекономічна макромодель та геостратегічні цілі вітчизняного бізнесу
 • 4.5. Рекомендована навчально-методична література

ТЕМА 5. МОДЕЛЬ ЕНЕРГЕТИЧНОГО БАЛАНСУ УКРАЇНИ ЯК АГРЕГОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ЛАНЦЮЖКІВ УБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 • 5.1. Основні вектори політики енергобезпеки в провідних країнах та можливості зміцнення енергетичної позиції України
 • 5.2. Головні напрями зниження рівня енергетичної залежності України
 • 5.3. Системний стратегічний підхід щодо зменшення енергетичної залежності України
 • 5.4. Проблема достовірності енергетичного балансу України
 • 5.5. Рекомендована навчально-методична література

ТЕМА 6. СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ І ФАКТОРИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ НА НЬОМУ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ

 • 6.1. Характеристика світового ринку гірничо-металургійної продукції
 • 6.2. Експортний потенціал українських суб’єктів ринку гірничо-металургійної продукції
 • 6.3. Конкурентні позиції вітчизняних експортерів продукції гірничо-металургійного комплексу
 • 6.4. Стратегії підвищення конкурентоспроможності українського бізнесу на глобальному ринку гірничо-металургійної продукції
 • 6.5. Рекомендована навчально-методична література

ТЕМА 7. СВІТОВИЙ РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА СТРАТЕГІЧНІ ІНТЕРЕСИ НА НЬОМУ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ

 • 7.1. Глобальний ринок сільськогосподарської продукції
 • 7.2. Кон’юнктурні зміни на міжнародних ринках сільськогосподарської продукції та вплив на них українських товаровиробників
 • 7.3. Удосконалення стратегії управління експортно орієнтованою політикою українського аграрного підприємства в умовах глобалізації
 • 7.4. Рекомендована навчально-методична література

ТЕМА 8. ГЛОБАЛЬНІ СТРАТЕГІЧНІ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ НА ЦІЛЬОВИХ МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ

 • 8.1. Система формування стратегічних пріоритетів підприємств на цільових міжнародних ринках
 • 8.2. Глобальні пріоритети та трансформація діяльності вітчизняної компанії «Систем Кепітал Менеджмент» з метою виходу на цільові міжнародні ринки
 • 8.3. Вихід українських підприємств на міжнародний авіаційний ринок
 • 8.4. Стратегії та форми виходу компанії «ROSHEN» на зовнішні ринки кондитерської продукції
 • 8.5. Рекомендована навчально-методична література

ТЕМА 9. ПРОВЕДЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН МІЖНАРОДНИМИ БІЗНЕС-КОМПАНІЯМИ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗОВАНОГО ГЛОБАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

 • 9.1. Ґенеза інформатизованого глобального суспільства та його ознаки
 • 9.2. Формування глобального інформатизованого суспільства
 • 9.3. Інформаційні зрушення в українській економіці
 • 9.4. Досвід проведення стратегічних змін міжнародними бізнес-компаніями в умовах інформатизованого глобального суспільства
 • 9.5. Досвід проведення стратегічних змін українськими підприємствами – структурами глобальних компаній
 • 9.6. Рекомендована навчально-методична література