Додаткова інформація

 • Автор Копитко Марта Іванівна, Алькема Віктор Григорович
 • Рік 2015
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Економіка підприємства
 • Спеціальність 21.04.02 – економічна безпека суб'єктів господарської діяльності
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 19
 • ISBN ISSN 2307-6968
 • ББК ББК 65я5
 • УДК УДК 33(082)

Додаткова інформація

 • Автор Алькема Віктор Григорович, Арцюх Юлія Вікторівна
 • Рік 2014
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Логістика
 • Спеціальність Логістика
 • № комплекту №35 «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ Кафедра управлінських технологій, Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 6
 • ISBN ISSN 2307-6968
 • ББК ББК 65я5
 • УДК УДК 33(082)
 • ISBD Алькема В.Г. Інноваційна стратегія клієнтоорієнтованого логістичного сервісу / В.Г. Алькема, Ю.В. Арцюх // Вчені записки Університету «КРОК». - К.: ВНЗ Університет економіки та права «КРОК», 2014. - Вип.35. - с. 159-167

Додаткова інформація

 • Автор Алькема Віктор Григорович, Третьяк Михайло Миколайович
 • Рік 2013
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Інноваційний менеджмент
 • Спеціальність Економіка підприємства
 • № комплекту №34 «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ Кафедра управлінських технологій, Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 6
 • ISBN ISSN 2307-6968
 • ББК ББК 65я5
 • УДК УДК 33(082)
 • ISBD Алькема В.Г. Аналіз інноваційного розвитку промислових підприємств // В.Г. Алькема, М.М. Третяк / Вчені записки Університету «КРОК». – ВНЗ Університет економіки та права «КРОК», Вип. 1 (1997). – Вип.34. – К., 2013. – С.223-231

Додаткова інформація

 • Автор Алькема Віктор Григорович
 • Рік 2011
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Фінансова безпека бізнесу, Теоретичні основи управління фінансово-економічною безпекою, Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки, Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
 • Спеціальність Економіка підприємства, Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності, Управління фінансово-економічною безпекою
 • Підрозділ Кафедра управлінських технологій, Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти
 • Видавництво Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія»
 • Сторінок 10
 • ISBN ISBN 966-7631-55-9
 • ББК ББК 65.9(4)
 • УДК УДК 336 (477)
 • ISBD Алькема В.Г. Аналіз системи економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності / В.Г. Алькема // Фінансова система України: Збірник наукових праць. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2011. – Вип.16. – 644 с.
Алькема Віктор Григорович

Алькема Віктор Григорович

доктор економічних наук, професор

Алькема Виктор Григорьевич

доктор экономических наук, профессор

Alkema, Victor Grygorovych

Doctor of Economics, Professor

 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Персональна сторінка

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами