Дисертації, автореферати, відгуки (32)

Додаткова інформація

 • Автор Россошанська Ольга Валентинівна
 • Рік 2018
 • Категорія Дисертації‚ автореферати‚ відгуки
 • Дисципліна Економічна безпека
 • Спеціальність 21.04.02 – економічна безпека суб'єктів господарської діяльності
 • № комплекту «Д 26.130.01 – економічні науки»
 • Підрозділ Спеціалізована рада Д 26.130.01 – економічні науки
 • Сторінок 40
 • УДК УДК 005.922.1:330.341.1:005.8(-044.3)
 • ISBD Россошанська О.В. Методологічні засади оцінювання економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 21.04.02 – економічна безпека суб'єктів господарської діяльності (економічні науки) – ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Київ, 2018

Додаткова інформація

 • Автор Золотухіна Ольга Миколаївна
 • Рік 2018
 • Категорія Дисертації‚ автореферати‚ відгуки
 • Дисципліна Теорія держави та права, Юридичні науки, Історія держави та права України
 • Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
 • № комплекту «К 26.130.03 – юридичні науки»
 • Підрозділ Спеціалізована рада К 26.130.03 – юридичні науки
 • Сторінок 21
 • УДК УДК 347.961.1
 • ISBD Золотухіна О.М. Функціональне призначення нотаріату: теоретико-правові аспекти – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень (юридичні науки) – ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Київ, 2018

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами