Матеріали конференцій (102)

Додаткова інформація

 • Рік 2017
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Підрозділ Коледж економіки‚ права та інформаційних технологій, Університет економіки та права «КРОК»
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 53
 • ББК ББК 31я43
 • УДК УДК 620.9(063)
 • ISBD Людина і природа: перспективи співіснування: Збірник матеріалів Х Всеукраїнської екологічної конференції // Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2017. – с. 53.

Додаткова інформація

 • Рік 2017
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Теорія держави та права, Фінанси, Економіка підприємства, Господарське право, Гроші та кредит, Інформатика, Інформаційні технології в управлінні проектами, Правознавство, Фінанси підприємств
 • Спеціальність Право, Економіка, Комп'ютерні науки та інформаційні технології
 • Підрозділ Коледж економіки‚ права та інформаційних технологій, Університет економіки та права «КРОК»
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 377
 • ББК ББК 65.011я43
 • УДК УДК 330.3(063)
 • ISBD «25 років розвитку економіки: уроки минулого, виклики майбутнього»: Матеріали Міжвузівської студентської конференції (Київ, 13 квітня 2017 року) / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2017. – 377 c.

Додаткова інформація

 • Рік 2017
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Підрозділ Університет економіки та права «КРОК»
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 52
 • УДК УДК 330.342.146
 • ISBD Економічні основи української державності в творчості видатних українських політичних діячів та науковців другої половини ХIХ – початку ХХ століття: матеріали викладацько-студентської конференції (Київ, 24 березня 2017 року) / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», 2017. – 52 c.

Додаткова інформація

 • Рік 2017
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 87
 • ББК ББК 65.290-2я47
 • УДК УДК 005.8(063)
 • ISBD Формування молодіжного потенціалу в управлінні проектами: Матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 17 березня 2017 року) / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2017. – 85 c.

Додаткова інформація

 • Автор Сова Олена Юріївна
 • Рік 2017
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Фінанси, Страхування
 • Спеціальність Фінанси, банківська справа та страхування
 • Підрозділ Кафедра національної економіки та фінансів
 • Сторінок 7
 • УДК УДК 33 М 34
 • ISBD Сова О.Ю. Проблематика забезпечення фінансової стійкості страхових компаній // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні економічні дослідження» м. Краматорськ. 12 лютого 2017 року. –Краматорськ. – 2017. – С.

Додаткова інформація

 • Рік 2016
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Фінанси, Психологія, Екологія, Менеджмент, Правознавство, Управління проектами, Національна економіка, Політологія
 • Спеціальність Психологія, Туризм, Право, Політологія, Менеджмент, Управління проектами
 • Підрозділ Університет економіки та права «КРОК»
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 502
 • ББК ББК 65ю5 (4Укр)Я73
 • УДК УДК 338(477)(063)
 • ISBD Українські перспективи у світовому розвитку : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року) / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2016. – 502 с.

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Ковалькова Тетяна Олександрівна
 • Рік 2016
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Вікова психологія, Загальна психологія, Педагогічна психологія
 • Спеціальність Психологія
 • Підрозділ Кафедра психології
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 3
 • ISBD Ковалькова Т.О. Застосування викладачем методу аналізу конкретних ситуацій під час навчання майбутніх психологів / Т.О. Ковалькова // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Наук.-практ. конф. молодих учених, 4 листопада 2016 р. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2016. – С. 359–360.

Додаткова інформація

 • Автор Сова Олена Юріївна
 • Рік 2016
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Страхування
 • Спеціальність Фінанси, банківська справа та страхування
 • Підрозділ Факультет економіки та підприємництва, Кафедра національної економіки та фінансів
 • Видавництво Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour»
 • Сторінок 4
 • ББК ББК 94
 • ISBD Sova O. The financial control of insurance companies// Zbiоr artykułуw naukowych. Konferencji miedzynarodowej naukowo-praktycznej «Еconomy. Zarządzanie. Wspуłczesne problemy i perspektywy rozwoju».- 2016.- Warszawa: Wydawca «Diamond trading tour».- p.

Додаткова інформація

 • Рік 2016
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 88
 • ББК ББК 31я43
 • УДК 620.9(063)
 • ISBD Енергетика: уроки минулого – альтернативи майбутнього: Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської екологічної конференції // Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2016. – с. 88

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами