Збірник матеріалів студентської науково-практичної конференції Навчально-наукового інституту інформаційних та комунікаційних технологій (10-14 травня 2021 р.)

Збірник матеріалів студентської науково-практичної конференції Навчально-наукового інституту інформаційних та комунікаційних технологій. Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». К. ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». 2021. 35 c. Затверджено на розширеному засіданні кафедри комп’ютерних наук Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК» (протокол № 9 від 22 квітня 2021 р.).

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами