Дисертації, автореферати, відгуки (52)

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Костюк Наталія Петрівна
 • Рік 2020
 • Категорія Дисертації‚ автореферати‚ відгуки
 • Дисципліна Теорія держави та права, Юридичні науки, Історія держави та права України
 • Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
 • № комплекту «К 26.130.03 – юридичні науки»
 • Підрозділ Спеціалізована рада К 26.130.03 – юридичні науки
 • Сторінок 21
 • УДК УДК 340.13
 • ISBD Костюк Н.П. «Застосування норм права органами виконавчої влади в Україні: питання теорії і практики» – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (доктора філософії) 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень – ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Київ, 2020

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Osakwe Ikenna
 • Рік 2019
 • Категорія Дисертації‚ автореферати‚ відгуки
 • Спеціальність Менеджмент
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій
 • Сторінок 153
 • УДК УДК 005.83:159.942
 • ISBD Osakwe I. Formation of the project team by the criterion of potential subjective well-being of the candidates in the project. Thesis is aimed to obtain a Doctor of Philosophy degree of “KROK” University in Management, majoring specialty is 05.13.22 «Project and program management». – «KROK» University, Kyiv, 2019.

Додаткова інформація

 • Автор Asare Joseph
 • Рік 2019
 • Категорія Дисертації‚ автореферати‚ відгуки
 • Спеціальність Менеджмент
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій
 • Сторінок 236
 • УДК УДК 005.8:519.246.2:334.72
 • ISBD Asare J. Fuzzy estimating of the risks of financing business projects of small and medium enterprises based on provisions of behavioral economy. Thesis is aimed to obtain a Doctor of Philosophy degree of “KROK” University in Management and Financing of Business-projects, majoring specialty is 05.13.22 «Project and program management». – «KROK» University, Kyiv, 2019.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами