Дисертації, автореферати, відгуки (62)

Додаткова інформація

 • Автор Вайнагій Михайло Васильович
 • Рік 2021
 • Категорія Дисертації‚ автореферати‚ відгуки
 • Дисципліна Теорія держави та права, Юридичні науки, Історія держави та права України
 • Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
 • № комплекту «К 26.130.03 – юридичні науки»
 • Підрозділ Спеціалізована рада К 26.130.03 – юридичні науки
 • Сторінок 21
 • УДК УДК 34.037 (341.9, 342.7)
 • ISBD Вайнагій М.В. Теоретико-правові проблеми переговорного процесу. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень (юридичні науки) – ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Київ, 2021

Додаткова інформація

 • Автор Маринович Вікторія Володимирівна
 • Рік 2021
 • Категорія Дисертації‚ автореферати‚ відгуки
 • Дисципліна Економічні науки
 • Спеціальність 21.04.02 – економічна безпека суб'єктів господарської діяльності
 • № комплекту «Д 26.130.01 – економічні науки»
 • Підрозділ Спеціалізована рада Д 26.130.01 – економічні науки
 • Сторінок 22
 • УДК УДК 65.012.8
 • ISBD Маринович В. В. Конкурентний бенчмаркінг у забезпеченні економічної безпеки приватних закладів вищої освіти. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 21.04.02 – економічна безпека суб'єктів господарської діяльності – ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Київ, 2021

Додаткова інформація

 • Автор Бойко Ігор Володимирович
 • Рік 2021
 • Категорія Дисертації‚ автореферати‚ відгуки
 • Дисципліна Економічні науки
 • Спеціальність 21.04.02 – економічна безпека суб'єктів господарської діяльності
 • № комплекту «Д 26.130.01 – економічні науки»
 • Підрозділ Спеціалізована рада Д 26.130.01 – економічні науки
 • Сторінок 22
 • УДК УДК 339.138:33 – 049.5
 • ISBD Бойко І.В. Маркетингове забезпечення економічної безпеки підприємств. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 21.04.02 – економічна безпека суб'єктів господарської діяльності – ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Київ, 2021

Додаткова інформація

 • Автор Сегеда Сергій Андрійович
 • Рік 2021
 • Категорія Дисертації‚ автореферати‚ відгуки
 • Дисципліна Економічні науки
 • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством
 • № комплекту «Д 26.130.01 – економічні науки»
 • Підрозділ Спеціалізована рада Д 26.130.01 – економічні науки
 • Сторінок 42
 • УДК УДК 338.439.4 (043.3)
 • ISBD Сегеда С.А. Розвиток аграрно-продуктового виробництва: теорія, методологія, практика. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством – ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Київ, 2021

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Abdulkadir Kabiru
 • Рік 2020
 • Категорія Дисертації‚ автореферати‚ відгуки
 • Спеціальність Менеджмент
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій
 • Сторінок 279
 • УДК УДК 001.51:005.83:336.777.7
 • ISBD Abdulkadir K. Configuring project portfolios based on cumulative discounted flows. Thesis is aimed to obtain a Doctor of Philosophy degree of «KROK» University in Management. – «KROK» University, Kyiv, 2020

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами