Дисертації, автореферати, відгуки (50)

Додаткова інформація

 • Автор Миколаєнко Юрій Іванович
 • Рік 2019
 • Категорія Дисертації‚ автореферати‚ відгуки
 • Дисципліна Теорія держави та права, Юридичні науки, Історія держави та права України
 • Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
 • № комплекту «К 26.130.03 – юридичні науки»
 • Підрозділ Спеціалізована рада К 26.130.03 – юридичні науки
 • Сторінок 21
 • УДК УДК 340.14
 • ISBD Миколаєнко Ю. І. Теоретико-правові засади реалізації прав людини на свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень (юридичні науки) – Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Київ, 2019

Додаткова інформація

 • Автор Гдичинський Віталій Богданович
 • Рік 2019
 • Категорія Дисертації‚ автореферати‚ відгуки
 • Дисципліна Теорія держави та права, Юридичні науки, Історія держави та права України
 • Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
 • № комплекту «К 26.130.03 – юридичні науки»
 • Підрозділ Спеціалізована рада К 26.130.03 – юридичні науки
 • Сторінок 20
 • УДК УДК 340.14
 • ISBD Гдичинський В.Б.– Загальнотеоретичні засади правових парадигм – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень (юридичні науки) – ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Київ, 2019

Додаткова інформація

 • Автор Січиокно Гліб Борисович
 • Рік 2019
 • Категорія Дисертації‚ автореферати‚ відгуки
 • Дисципліна Економічні науки, Економічна безпека
 • Спеціальність 21.04.01 – економічна безпека держави
 • № комплекту «Д 26.130.01 – економічні науки»
 • Підрозділ Спеціалізована рада Д 26.130.01 – економічні науки
 • Сторінок 22
 • УДК УДК 331.5:314.07:330.3
 • ISBD Січиокно Г.Б. Забезпечення трудоресурсної безпеки держави. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 21.04.01 - економічна безпека держави (економічні науки). – ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК». – Київ, 2019

Додаткова інформація

 • Автор Денисов Олег Євгенійович
 • Рік 2019
 • Категорія Дисертації‚ автореферати‚ відгуки
 • Дисципліна Економічні науки, Національна економіка, Економічна безпека
 • Спеціальність 21.04.01 – економічна безпека держави
 • № комплекту «Д 26.130.01 – економічні науки»
 • Підрозділ Спеціалізована рада Д 26.130.01 – економічні науки
 • Сторінок 42
 • УДК УДК 330.341.2 : 338.242
 • ISBD Денисов О. Є. Економічна безпека галузей промисловості в системі економічної безпеки держави. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 21.04.01 – економічна безпека держави (економічні науки) – ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Київ, 2019

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Osakwe Ikenna
 • Рік 2019
 • Категорія Дисертації‚ автореферати‚ відгуки
 • Спеціальність Менеджмент
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій
 • Сторінок 153
 • УДК УДК 005.83:159.942
 • ISBD Osakwe I. Formation of the project team by the criterion of potential subjective well-being of the candidates in the project. Thesis is aimed to obtain a Doctor of Philosophy degree of “KROK” University in Management, majoring specialty is 05.13.22 «Project and program management». – «KROK» University, Kyiv, 2019.

Додаткова інформація

 • Автор Asare Joseph
 • Рік 2019
 • Категорія Дисертації‚ автореферати‚ відгуки
 • Спеціальність Менеджмент
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій
 • Сторінок 236
 • УДК УДК 005.8:519.246.2:334.72
 • ISBD Asare J. Fuzzy estimating of the risks of financing business projects of small and medium enterprises based on provisions of behavioral economy. Thesis is aimed to obtain a Doctor of Philosophy degree of “KROK” University in Management and Financing of Business-projects, majoring specialty is 05.13.22 «Project and program management». – «KROK» University, Kyiv, 2019.

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами