Навчальні посібники (39)

Додаткова інформація

 • Автор Алькема Віктор Григорович, Кириченко Оксана Сергіївна
 • Рік 2023
 • Категорія Навчальні посібники
 • Підрозділ Кафедра управлінських технологій
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 276
 • ISBN ISBN 978-966-170-078-8
 • УДК УДК 005.7(075.8)
 • ISBD Алькема В. Г., Кириченко О. С. Менеджмент організацій: навчальний посібник. Кн.1. Київ: Університет «КРОК», 2023. 276 с.

Додаткова інформація

 • Автор Грушко Віктор Іванович, Бобров Євгеній Анатолійович, Кузьмінський Володимир Зигмонтович, Румик Ігор Іванович, Пилипенко Ольга Олегівна, Красота Олена Вадимівна, Плетенецька Світлана Михайлівна
 • Рік 2023
 • Категорія Навчальні посібники
 • Підрозділ Кафедра національної економіки та фінансів
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 221
 • ISBN ISBN 978-966-170-077-1
 • УДК УДК 338.2:339.9
 • ISBD Економіка відновлення: навчальний посібник / за ред. В. І. Грушка. - Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2023. - 221 c.

Додаткова інформація

 • Автор Троцько Володимир Валентинович
 • Рік 2023
 • Категорія Навчальні посібники
 • Підрозділ Центр дистанційного навчання
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 123
 • ISBN ISBN 978-966-170-075-7
 • УДК УДК 510.5
 • ISBD Троцько В. В. Теорія алгоритмів: Навчально - методичний посібник. – Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2023 – 123 с.

Додаткова інформація

 • Автор Сумець Олександр Михайлович
 • Рік 2022
 • Категорія Навчальні посібники
 • Спеціальність Менеджмент
 • Підрозділ Кафедра управлінських технологій
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 168
 • ISBN ISBN 978-966-170-067-2
 • УДК УДК 65.012.23:658.512(075)
 • ISBD Сумець О.М. Проектно-орієнтоване управління організацією: навчальний посібник / О. М. Сумець. - Київ: Університет "КРОК", 2022. - 167 c.

Додаткова інформація

 • Автор Мелько Людмила Федорівна, Уварова Ганна Шевкетівна
 • Рік 2022
 • Категорія Навчальні посібники
 • Спеціальність Туризм
 • Підрозділ Кафедра туризму
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 410
 • ISBN ISBN 978-966-170-063-4
 • УДК УДК 338.48:908
 • ISBD Уварова Г.Ш., Мелько Л.Ф. Туристичне країнознавство: навч. посіб. К. : ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2022. 410 с.

Додаткова інформація

 • Автор Сумець Олександр Михайлович
 • Рік 2021
 • Категорія Навчальні посібники
 • Підрозділ Кафедра управлінських технологій
 • Сторінок 120
 • ISBN ISBN 078-617-7897-71-1
 • УДК УДК 164:338.3:639
 • ISBD Виробнича логістика: навчальний посібник / О.М. Сумець [та ін.]. - Харків: ТОВ «Пром-Арт», 2021. - 120 c.

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Рокоча Віра Володимирівна, Одягайло Борис Михайлович, Терехов Віктор Іванович, Філатов Сергій Антонович
 • Рік 2020
 • Категорія Навчальні посібники
 • Підрозділ Кафедра управлінських технологій, Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 150
 • ISBN ISBN 978-966-170-042-9
 • УДК УДК 339.9
 • ISBD Посередницька діяльність на світових товарних ринках: навчальний посібник/ за ред. В. В. Рокочої. - К.: Університет "КРОК", 2020. - 150 с.

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Алькема Віктор Григорович, Кириченко Оксана Сергіївна, Філатов Сергій Антонович
 • Рік 2020
 • Категорія Навчальні посібники
 • Дисципліна Логістика, Фінансові потоки в логістичних системах, Економічна безпека суб’єктів логістичної діяльності, Інформаційні системи і технології в логістиці, Логістичний менеджмент, Основи логістики
 • Спеціальність Логістика, Управління логістичною діяльністю
 • Підрозділ Кафедра управлінських технологій
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 344
 • ISBN ISBN 978-966-77-35-90-6
 • УДК УДК 658.012.34 (075.8)
 • ISBD Алькема В.Г. Логістичний консалтинг: навчальний посібник/ В. Г. Алькема, О. С. Кириченко, С. А. Філатов. - К.: Університет "КРОК", 2020. - 344 с.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами