Дипломний проект (робота) молодшого спеціаліста (Частина 1) для здобувачів вищої освіти галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»

 • Автор: ,
 • Рік:
 • Категорія: Методичні вказівки
 • Спеціальність: Розробка програмного забезпечення, Обслуговування програмних систем і комплексів
 • № комплекту: «Дипломний проект (робота) молодшого спеціаліста»
 • Підрозділ: Коледж економіки‚ права та інформаційних технологій, Циклова комісія з комп’ютерних наук, Циклова комісія з програмної інженерії
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 5
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Дипломний проект (робота) молодшого спеціаліста: методичні рекомендації щодо виконання дипломного проекту (роботи) для здобувачів вищої освіти за напрямом підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» зі спеціальностей 5.05030101 «Розробка програмного забезпечення», 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів»

В частині першої Методичних рекомендацій щодо виконання дипломного проекту (роботи) для здобувачів вищої освіти за напрямом підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» зі спеціальностей 5.05030101 «Розробка програмного забезпечення», 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів» розглядаються загальні положення щодо організації підготовки дипломного проекту (роботи) молодшого спеціаліста, вибору і затвердження теми, обов’язки здобувача вищої освіти (далі-здобувача) та наукового керівника (далі-керівника).

Дипломний проект (работа) младшого специалиста: методические рекомендации по выполнению дипломного проекта (работы) для соискателей высшего образования по направлению подготовки 6.050101 «Компьютерные науки» по специальностям 5.05030101 «Разработка программного обеспечения», 5.05010101 «Обслуживание программных систем и комплексов»

В части первой Методических рекомендаций по выполнению дипломного проекта (работы) для соискателей высшего образования по направлению подготовки 6.050101 «Компьютерные науки» по специальностям 5.05030101 «Разработка программного обеспечения», 5.05010101 «Обслуживание программных систем и комплексов» рассматриваются общие положения по организации подготовки дипломного проекта (работы) младшего специалиста, выбора и утверждения темы, обязанности студента (далее соискателя) и научного руководителя (далее руководителя).

Diploma project (work) Junior Specialist: guidelines for the implementation of the degree project (work) seeker of higher education in the direction of preparation 6.050101 "Computer Science" on the specialty 5.05030101 "Software" 5.05010101 "Maintenance of software systems and complexes"

In the first part of Guidelines on the implementation of the degree project (work) seeker of higher education in the direction of preparation 6.050101 "Computer Science" on the specialty 5.05030101 "Software" 5.05010101 "Maintenance of software systems and complexes" deals with the general provisions for the training of the graduation project (work) for the junior specialist, the selection and approval of the topic, threads responsibilities of the student (the applicant) and the supervisor (the head).

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами