Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Адвокатура України»

  • Рік:
  • Категорія: Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
  • Дисципліна: Адвокатура України
  • Спеціальність: Правознавство
  • Підрозділ: Юридичний факультет, Кафедра кримінально-правових дисциплін
  • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
  • Сторінок: 16

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Адвокатура України»

РОЗРОБНИК: Янчук О.Ю. кандидат юридичних наук, доцент
РЕЦЕНЗЕНТ: Ліненко М.О. кандидат юридичних наук, доцент

Навчальна програма дисципліни «Адвокатура України» затверджена в складі її Комплексу навчально-методичного забезпечення Вченою радою юридичного факультету «28» травня 2012 року (протокол № 36).

Мета дисципліни. Дисципліна «Адвокатура України» ставить своїм завданням вивчення основних понять: Закону України "Про адвокатуру"; адвокат у цивільному судочинстві; адвокат у кримінальному судочинстві; адвокат у адміністративному провадженні; участь адвоката в господарському процесі; адвокат при розгляді справ в порядку адміністративного судочинства; адвокат у стадіях перегляду судових вироків, рішень, ухвал, постанов; адвокат на стадії виконавчого провадження; сучасні системи адвокатури.

В результаті вивчення курсу студенти матимуть можливість краще зрозуміти своє місце і роль у сучасному суспільно-політичному житті, зайняти активну громадянську позицію, захищати права та інтереси людини та громадянина.

Предметом навчальної дисципліни «Адвокатура України» є правові, соціальні явища, які закладені у адвокатурі, закономірності їх виникнення (історичні аспекти) та перспективи розвитку та реформування адвокатури, тобто саму адвокатуру як соціальне явище, узаконене державою. До предмета науки входять також поняття, дефініції, категорії, теорії, концепції, явища та правовідносини як матеріальні, так і процесуальні, які допомагають зрозуміти суть та особливі ознаки, риси адвокатури, її форми, завдання та роль щодо інших галузей права та суспільного життя, взаємодію адвокатури з іншими правоохоронними органами України.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами