Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Актуальні питання виборчого права»

  • Рік:
  • Категорія: Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
  • Дисципліна: Актуальні питання виборчого права
  • Спеціальність: Правознавство
  • Підрозділ: Юридичний факультет, Кафедра конституційного‚ адміністративного та міжнародного права
  • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
  • Сторінок: 20

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Актуальні питання виборчого права»

РОЗРОБНИКИ:
Янчук А.О. кандидат юридичних наук, доцент
Мазур Т.В. кандидат юридичних наук, доцент
РЕЦЕНЗЕНТ: Ліненко М.О. кандидат юридичних наук, доцент

Навчальна програма дисципліни «Актуальні питання виборчого права» затверджена в складі її Комплексу навчально-методичного забезпечення Вченою радою юридичного факультету 24 листопада 2011 року (протокол № 30).

Метою навчальної дисципліни «Актуальні питання виборчого права» є вивчення студентами правових засад організації та проведення виборів і референдумів в Україні, отримання ними навиків роботи з правовими актами в галузі виборчого права та вміння застосовувати їх на практиці.

Завданнями навчальної дисципліни «Актуальні питання виборчого права» є розкриття поняття виборчого права, виборів, референдумів, референдумного права та виборчих систем; з’ясування повноважень суб’єктів виборчого права у виборчому процесі, визначення предмету виборчого права як інституту конституційного права; з’ясування особливостей норм виборчого права та виборчих відносин; розкриття змісту субінститутів передвиборної агітації, голосування, референдумних ініціатив, призначення (оголошення) виборів та референдумів та інших тубінститутів виборчого права; розвиток у студентів вмінь та навичок самостійного аналізу виборчих актів та надання правової характеристики конкретним ситуаціям, що виникають у сфері реалізації активного чи пасивного виборчого права.

Міждисциплінарні зв'язки

За структурно-логічною схемою вивчається після дисциплін «Конституційне право України», «Державне право зарубіжних країн».

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами