Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Аналіз зовнішньої політики»

  • Рік:
  • Категорія: Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
  • Дисципліна: Аналіз зовнішньої політики
  • Спеціальність: Міжнародна інформація
  • Підрозділ: Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних відносин‚ інформації та бізнесу
  • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
  • Сторінок: 18

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Аналіз зовнішньої політики»

РОЗРОБНИК: Ткач Дмитро Іванович, доктор політичних наук, професор
РЕЦЕНЗЕНТ: Рокоча В.В., доктор економічних наук, професор

Навчальна програма вибіркової дисципліни «Аналіз зовнішньої політики» затверджена в складі Комплексу навчально-методичного забезпечення дисцип¬ліни рішенням Вченої ради факультету міжнародних відносин Університету економіки та права «КРОК» від «12» січня 2012 року, протокол № 2.

Метою навчальної дисципліни «Аналіз зовнішньої політики» є вивчення теоретико-методологічних засад, сутності, характеру та основних функцій аналізу зовнішньої політики; ознайомлення з історією зародження і розвитку зовнішньополітичної аналітики, основними етапами та принципами її проведення; з’ясування загальних вимог і підходів до прогнозування зовнішньої політики та міжнародних відносин.

Предметом навчальної дисципліни «Аналіз зовнішньої політики» є виявлення закономірностей і тенденцій розвитку зовнішньополітичної аналітики та основних методів і принципів її проведення.

Завдання навчальної дисципліни «Аналіз зовнішньої політики» — сформувати у студентів знання про зовнішню політику держави як основну складову міжнародних відносин і виробити вміння аналізувати та прогнозувати можливі тенденції розвитку зовнішньої політики держави, виходячи з поточної ситуації.

Міждисциплінарні зв’язки

Навчальна дисципліна «Аналіз зовнішньої політики» ґрунтується на вивченні дисциплін «Теорія міжнародних відносин», «Політологія», «Зовнішня політика України».

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами