Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Аналіз соціальних систем»

 • Рік:
 • Категорія: Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
 • Дисципліна: Аналіз соціальних систем
 • Спеціальність: Міжнародна інформація
 • Підрозділ: Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних відносин‚ інформації та бізнесу
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 17

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Аналіз соціальних систем»

РОЗРОБНИК: Терещук В.І., кандидат політичних наук, доцент
РЕЦЕНЗЕНТ: Запорожець Т.В., кандидат філософських наук, доцент

Вимоги до змісту навчальної програми дисципліни «Аналіз соціальних систем» (змістові модулі (теми) та блоки змістових модулів) затверджено в складі Освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста, магістра за спеціальностями 8.030404, 7.030404 — «Міжнародна інформація» (додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки України від 13.04.04 № 302).

Метою навчальної дисципліни «Аналіз соціальних систем» є надання теоретичних та практичних знань про особливості функціонування соціальних систем, процедури аналізу та оцінки їх стану, дослідження окремих соціальних процесів та ситуацій, визначення ролі та можливостей соціологічних досліджень в процесі компаративного аналізу соціальних систем.

Завдання навчальної дисципліни «Аналіз соціальних систем»:

 • надання знань щодо сутності, типів та особливостей соціальних систем;
 • поглиблення знань у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття рішень на основі соціологічних досліджень;
 • формування навичок системного аналізу соціальних процесів;
 • засвоєння методик експертного оцінювання соціальних трансформацій.

Предметом навчальної дисципліни є засоби та методи аналізу соціальних систем.

Міждисциплінарні зв’язки

Навчальна дисципліна «Аналіз соціальних систем» базується на вивченні дисциплін «Соціологія», «Системний аналіз», «Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах»; є базовою для вивчення дисциплін «Етнополітична конфліктологія».

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами