Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Астрономія»

 • Рік:
 • Категорія: Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
 • Дисципліна: Астрономія
 • Спеціальність: Фінанси і кредит, Оціночна діяльність, Маркетингова діяльність
 • Підрозділ: Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін, Київський коледж нерухомості
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 10

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Астрономія»

РОЗРОБНИК: Д.М. Тульчинська, спеціаліст вищої категорії
РЕЦЕНЗЕНТ: І.О. Чернозубкін, кандидат технічних наук, доцент

Головною метою вивчення астрономії є систематизоване формування основ знань про методи і результати вивчення законів руху, фізичної природи, еволюції небесних тіл та Всесвіту в цілому.

Засвоєння астрономічних знань має бути на рівні, необхідному для їх подальшого використання в професійній діяльності, формування наукового світогляду.

Курс астрономії покликаний показати розвиток уявлень про будову Всесвіту як одну з найважливіших сторін тривалого і складного шляху пізнання людством навколишньої природи і свого місця в ній, сприяти формуванню сучасної наукової картини світу.

Основними завданнями вивчення астрономії за цією програмою є:

 • оволодіння студентами основами знань про методи і результати досліджень фізичної природи небесних тіл і їх систем, будови і еволюції Всесвіту;
 • набуття системних уявлень про походження природних об’єктів Всесвіту, їх фізичних властивостей, законів руху та еволюції, уявлень про походження, будову та еволюцію Всесвіту в цілому;
 • розуміння ролі астрономії в пізнанні природи, що є базою науково-технічного прогресу;
 • усвідомлення різниці між “астрономією” і “астрологією”, яка є реліктом історії розвитку цивілізації.

Необхідно, щоб студенти розуміли, що сучасні принципи астрології науково не обґрунтовані, носять необдуманий, міфологічний характер, підтримують містичне ставлення до природи.

Важливого ознакою програми є відображення в ній місця і ролі України як космічної держави, що має широкорозвинену інфраструктуру космічної галузі та астрономічних установ.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами