Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Аудит» (для бакалаврів)

 • Рік:
 • Категорія: Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
 • Дисципліна: Аудит
 • Спеціальність: Економіка підприємства, Міжнародна економіка, Фінанси і кредит, Облік і аудит, Маркетинг
 • Підрозділ: Факультет економіки та підприємництва, Кафедра обліку‚ аналізу і аудиту
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 19

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Аудит» (для бакалаврів)

РОЗРОБНИК: О.М.Ромашко, доцент
РЕЦЕНЗЕНТ: Н.М.Ушакова, к.е.н., професор

Дисципліна “Аудит” передбачає опанування студентами теоретичних засад та певних практичних навичок аудиторської практики в Україні, ознайомлення з методичними прийомами аудиту окремих суб’єктів підприємництва.

Основною метою вивчення курсу – є формування системи теоретичних знань щодо проведення незалежної аудиторської перевірки фінансової звітності та інших видів аудиторських послуг; обґрунтування власної думки щодо достовірності фінансової звітності та фінансового стану суб’єктів господарювання.

Основні завдання предмету, які мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є надання студентам:

 • знань з теорії контролю та основ аудиту;
 • теоретичних знань та практичних навичок із застосування організаційних та методичних прийомів аудиту;
 • практичних навичок з оцінки фінансово-господарської діяльності та розробки стратегії розвитку підприємства;
 • вміння формувати та обґрунтовувати висновки.

Вивчивши курс студент повинен вміти:

 • вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах аудиту;
 • вміло використовувати методи і процедури аудиту для оцінки діяльності підприємства;
 • прогнозувати і знаходити шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства;
 • розробляти і приймати обґрунтовані управлінські рішення;
 • формувати та обґрунтувати власну думку про стан фінансової звітності та фінансовий стан суб’єктів підприємництва

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ'ЯЗКИ

Вивчення аудиту передбачає у студентів наявність відповідної бази знань з дисциплін: “Економіка підприємства ”. “Бухгалтерський облік”, “Статистика”, “Фінанси “, «Міжнародна економіка».

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами