Комплекс навчально–методичного забезпечення дисципліни «Управління фінансовою санацією підприємства» (для магістрів)

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
 • Дисципліна: Управління фінансовою санацією підприємства
 • Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування, Фінанси
 • Підрозділ: Факультет економіки та підприємництва, Кафедра національної економіки та фінансів
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 61
 • УДК: УДК 336:658.16 (072)
 • ISBD: Сова О.Ю. Управління фінансовою санацією підприємства. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни: підготовка магістрів у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / О. Ю. Сова. – Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2018. 61 с.

Управління фінансовою санацією підприємства. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни: підготовка магістрів у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Сова О.Ю.

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено згідно програми підготовки магістрів у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». КНМЗД містить навчальну, робочу навчальну програми; плани лекцій та практичних (семінарських) занять; завдання для самостійної роботи студентів; засоби для проведення поточного та підсумкового контролю; перелік рекомендованої літератури; варіанти комплексної контрольної роботи з дисципліни.

ЗМІСТ

 • 1. Сфера застосування
 • 2. Опис дисципліни
 • 3. Навчальна програма дисципліни
 • 3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни
 • 3.2. Зміст навчальної дисципліни
 • 2.3. Особливості формування сучасного інформаційно-політичного простору
 • 4. Робоча навчальна програма дисципліни, плани лекцій та практичних занять, самостійної роботи студентів з дисципліни
 • 4.1. Тематичний план дисципліни
 • 4.2. Плани лекцій та практичних (семінарських) занять. Завдання для самостійної роботи студентів
 • 4.3. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю
 • 4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів
 • 5. Критерії оцінювання результатів навчання студентів
 • 5.1. Схема нарахування балів з дисципліни
 • 5.2. Критерії підсумкового оцінювання
 • 6. Комплексна контрольна робота (ККР) для перевірки знань з дисципліни
 • Соціальні сервіси

  Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

  Будьте завжди з нами