Освітня програма «Туризм» за спеціальністю 242 «Туризм»

 • Рік:
 • Категорія: Ліцензування та акредитація
 • Спеціальність: Туризм
 • № комплекту: Освітні програми
 • Підрозділ: Кафедра туризму
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 15

Освітня програма «Туризм» Першого рівня вищої освіти


Галузь знань 24 «Сфера обслуговування»
Спеціальність 242 «Туризм»
Кваліфікація: Бакалавр з туризму

 • Профіль освітньої програми «Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм»
 • Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність
 • Форма атестації здобувачів вищої освіти

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами