Ліцензійна справа: 051 Економіка / Доктор філософії / 2016

Інформаційне забезпечення

Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою літературою
Галузь знань: 05 «Соціально-поведінкові науки»
Спеціальність: 051 «Економіка»
Кваліфікація: Доктор філософії

  • Цикл гуманітарно-наукової підготовки
  • Цикл професійно-наукової підготовки
  • Дисципліни вільного вибору аспіранта
  • Перелік фахових періодичних видань

Навчально-методичне забезпечення

  • Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін
  • Забезпечення програмами і базами для проходження практики

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами