Освітні програми за спеціальністю 242 «Туризм»

Освітня програма «Готельний бізнес» Першого рівня вищої освіти


Галузь знань 24 «Сфера обслуговування»
Спеціальність 242 «Туризм»
Кваліфікація: Бакалавр з туризму

  • Профіль освітньої програми зі спеціальності 242 «Туризм», спеціалізація «Готельний бізнес»
  • Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність
  • Форма атестації здобувачів вищої освіти

Освітня програма «Туристична діяльність» Першого рівня вищої освіти


Галузь знань 24 «Сфера обслуговування»
Спеціальність 242 «Туризм»
Кваліфікація: Бакалавр з туризму

  • Профіль освітньої програми зі спеціальності 242 «Туризм», спеціалізація «Туристична діяльність»
  • Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність
  • Форма атестації здобувачів вищої освіти

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами