Ліцензійна справа: 223 Медсестринство / Бакалавр / 2017

Інформаційне забезпечення

Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою літературою
Галузь знань 22 «Охорона здоров'я»
Спеціальність 223 «Медсестринство»
Кваліфікація: Бакалавр

  • Цикл дисциплін формування загальних компетентностей
  • Цикл загально-професійних компетентностей
  • Цикл спеціально-професійних компетентностей
  • Вибіркові компоненти ОП
  • Дисципліни вільного вибору студентів
  • Перелік фахових періодичних видань

Навчально-методичне забезпечення

  • Відомості про комплекси навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін
  • Методичне забезпечення курсового проектування
  • Забезпечення програмами і базами для проходження практики

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами