Освітня програма за спеціальністю 075 «Маркетинг»

Освітня програма «Просування та продаж продукції» Першого рівня вищої освіти


Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 075 «Маркетинг»
Кваліфікація: Молодший спеціаліст

  • Профіль освітньої програми зі спеціальності 075 «Маркетинг», спеціалізація «Просування та продаж продукції»
  • Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність
  • Форма атестації здобувачів вищої освіти

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами