Освітня програма за спеціальністю 051 «Економіка»

Освітня програма «Економіка»


Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність 051 «Економіка»
Кваліфікація: Бакалавр з економіки

  • Профіль освітньої програми Економіка зі спеціальності 051 «Економіка»
  • Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність
  • Форма атестації здобувачів вищої освіти

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами