Освітні програми за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини»

Освітня програма «Експортноорієнтований бізнес» Першого рівня вищої освіти


Галузь знань 29 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»
Кваліфікація: Бакалавр з міжнародних економічних відносин

  • Профіль освітньої програми «Експортноорієнтований бізнес» зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»
  • Форма атестації здобувачів вищої освіти

Освітня програма «Бізнес в Європейському Союзі» Другого рівня вищої освіти


Галузь знань 29 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»
Кваліфікація: Магістр з міжнародних економічних відносин

  • Профіль освітньої програми «Адміністративний менеджмент» зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»
  • Форма атестації здобувачів вищої освіти

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами