Оцінка вартості підприємства

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Матеріали конференцій
 • Дисципліна: Фінанси, Національна економіка
 • Спеціальність: Фінанси
 • Підрозділ: Кафедра національної економіки та фінансів
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 3
 • УДК: УДК 658.14:658
 • ISBD: Грушко В.І. Оцінка вартості підприємства / А.Є. Вакулка, В.І. Грушко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 516-518

Напрями підвищення ефективності капітальних вкладень на підприємстві

Грушко В.І. д.е.н., професор, ВНЗ «Університет екноміки та права «КРОК»

Вакулка А.Є. магістрантка, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Світовий досвід визначення вартості бізнесу пропонує нам безліч методів до оцінювання вартості підприємства, проте незважаючи на це, дане питання досліджено не в повній мірі. Зокрема необхідно зазначити, що під час оцінки вартості підприємств на сучасному етапі більшість із розроблених підходів не використовуються, або використовуються дуже рідко, внаслідок чого формується неповна та не відповідна до ринкових умов вартість капіталу. На практиці застосовують чітко визначену класифікацію підходів до визначення вартості компанії за попередньо визначеними вихідними даними, при цьому компанія як бізнес і компанія як майновий комплекс оцінюються практично за однаковими підходами, однак зміст методів у рамках підходів істотно відрізняється.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами