Фінансова стійкість банку, її оцінка та шляхи підвищення

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Матеріали конференцій
 • Дисципліна: Національна економіка
 • Спеціальність: Фінанси
 • Підрозділ: Кафедра національної економіки та фінансів
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 5
 • УДК: УДК 336.717
 • ISBD: Грушко В.І. Фінансова стійкість банку, її оцінка та шляхи підвищення / А.С. Смиковська, В.І. Грушко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 351-355

Фінансова стійкість банку, її оцінка та шляхи підвищення

Грушко В.І. д.е.н., професор, ВНЗ «Університет екноміки та права «КРОК»

Смиковська А.С. магістрант, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Фінансова стійкість банку виступає першочерговою умовою здійснення своєї діяльності і є рушійним елементом побудови банківської системи України в цілому. Фінансова стійкість банку характеризується прогресивним розвитком установи за умови позитивної динаміки при допустимих ризиках та ефективності, пропорційному і збалансованому зростанні капіталу, ліквідності, активів, фінансового результату. За умови фінансової стійкості банку випереджаючими темпами зростає капітал і ліквідність. Фінансова стійкість банку прямо залежить від рівня ризикованості та якості управління активами і пасивами. Забезпечення фінансової стійкості сучасного банку передбачає достатній обсяг власного капіталу (за відсутності надлишкового); збалансованість структури активів та пасивів за строками і сумами; належний рівень рентабельності діяльності банку та його підтримка. Забезпечення фінансової стійкості комерційного банку вкрай необхідне для розвитку економіки нашої держави.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами