Фінансовий механізм соціального страхування в Україні

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Матеріали конференцій
  • Дисципліна: Фінанси, Національна економіка
  • Спеціальність: Фінанси
  • Підрозділ: Кафедра національної економіки та фінансів
  • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
  • Сторінок: 4
  • ISBD: Грушко В.І. Фінансовий механізм соціального страхування в Україні /Ю.А. Данильчук, В.І. Грушко //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.117-120.

Фінансовий механізм соціального страхування в Україні

Грушко В.І. д.е.н., професор, ВНЗ «Університет екноміки та права «КРОК»

Данильчук Ю.А., студентка магістратури, ВНЗ «Університет екноміки та права «КРОК»

Фінансовий механізм соціального страхування є основною складовою частиною економічного механізму соціального страхування, що характеризує саму сутність функціонування системи соціального страхування в цілому. За його допомогою досягається акумуляція певних фінансових ресурсів для реалізації заходів підтримки реального рівня життя працездатних громадян та малозабезпечених верств населення, а завдяки системі важелів фінансового механізму соціального страхування реалізується вплив фінансів на процеси, що відбуваються у сфері соціального страхування .

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами