Боргова безпека країни та механізм її досягнення

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Матеріали конференцій
  • Дисципліна: Фінанси, Національна економіка
  • Спеціальність: Фінанси
  • Підрозділ: Кафедра національної економіки та фінансів
  • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
  • Сторінок: 4
  • ISBD: Грушко В.І. Боргова безпека країни та механізм її досягнення /Г.О. Дмитренко, В.І. Грушко //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.128-131.

Боргова безпека країни та механізм її досягнення

Грушко В.І. д.е.н., професор, ВНЗ «Університет екноміки та права «КРОК»

Дмитренко Г.О., магістр, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Зовнішня заборгованість в сучасних умовах – багатопланове явище, що відбиває як позитивні тенденції в розвитку національної економіки (швидке реформування господарства з метою його модернізації, що вимагає великих фінансових коштів; успішне залучення і використання позикових ресурсів для розширення інвестиційної бази; покриття виникає бюджетного дефіциту в ході масштабних соціальних перетворень і т.д.), так і негативні (надмірний приплив іноземного капіталу в порівнянні з можливістю його застосування в економіці, безконтрольне і нераціональне витрачання або розкрадання запозичених фінансових коштів).

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами