Пропозиції щодо покращення обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками

Пропозиції щодо покращення обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками

Грушко В.І. д.е.н., професор, ВНЗ «Університет екноміки та права «КРОК»

Костюк Т.С, магістр, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Актуальність даної теми зумовлена діючою системою розрахунків з постачальниками та підрядчиками, заготівельними організаціями, банками, різними кредиторами ще не відповідає вимогам прискореного грошового обігу, що в свою чергу веде до нестабільності у постачанні основних матеріальних ресурсів.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами