Облік, контроль і аналіз розрахунків за податком з доходів фізичних осіб

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Матеріали конференцій
  • Дисципліна: Національна економіка
  • Спеціальність: Фінанси
  • Підрозділ: Кафедра національної економіки та фінансів
  • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
  • Сторінок: 3
  • ISBD: Грушко В.І. Облік, контроль і аналіз розрахунків за податком з доходів фізичних осіб /Мірошніченко І.Ю., Грушко В.І. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.233-235.

Облік, контроль і аналіз розрахунків за податком з доходів фізичних осіб

Грушко В.І. д.е.н., професор, ВНЗ «Університет екноміки та права «КРОК»

Мірошніченко І.Ю., магістр, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Динамічний розвиток економіки України потребує постійного приведення структури податкової системи у відповідність до економічних умов. Тому виникає необхідність у пошуку оптимального інструментарію податкової політики, зокрема щодо оподаткування капіталу, який би відповідав рівню розвитку економічної системи, стадії нагромадження капіталу та його розподілу між економічними агентами. Саме тому, на нинішньому етапі розвитку України, коли основним мотивом економічної політики повинна бути безпосередня орієнтація держави на зростання добробуту суспільства, своєчасність критичного аналізу факторів, що впливають на динаміку надходжень з податку на доходи фізичних осіб, не викликає сумнівів.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами