Облік, контроль і аналіз розрахунків за податком на прибуток

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Матеріали конференцій
  • Дисципліна: Національна економіка
  • Спеціальність: Фінанси
  • Підрозділ: Кафедра національної економіки та фінансів
  • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
  • Сторінок: 3
  • ISBD: Грушко В.І. Облік, контроль і аналіз розрахунків за податком на прибуток /Хмелюк Ю.С., Грушко В.І. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.354-356.

Облік, контроль і аналіз розрахунків за податком на прибуток

Грушко В.І. д.е.н., професор, ВНЗ «Університет екноміки та права «КРОК»

Хмелюк Ю.С., магістр, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

В Україні однією з найбільш вагомих ризиків є податковий ризик зміни нормативно-правового поля. Цей факт відзначають багато науковців, які займаються дослідженням проблематики податкової політики, наповнення державного бюджету. Тому не можна ототожнювати фіскальний і податковий ризик, оскільки це приводить до неадекватного розуміння і тлумачення певних законодавчих норм, економічних категорій і відповідно служить шляхом до їх неправильного вживання в практичній роботі. Вчені виділяють: внутрішній податковий ризик; ризик неефективності внутрігосподарського контролю; ризик не виявлення помилок. Для цілей класифікації платників податків доцільно використовувати податковий операційний ризик, який, по суті, є невід’ємним елементом інтегральної категорії – фіскального ризику. Використання саме цього вигляду фіскального ризику дозволяє адекватно ставити і вирішувати необхідну аналітичну задачу, виходячи з цілей і завдань дослідження. .

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами