Регулювання грошового обігу в Україні: проблеми та перспективи

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Матеріали конференцій
  • Дисципліна: Національна економіка
  • Спеціальність: Фінанси
  • Підрозділ: Кафедра національної економіки та фінансів
  • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
  • Сторінок: 3
  • ISBD: Грушко В.І. Регулювання грошового обігу в Україні: проблеми та перспективи / Ягода А.І., Грушко В.І. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.380-382.

Регулювання грошового обігу в Україні: проблеми та перспективи

Грушко В.І. д.е.н., професор, ВНЗ «Університет екноміки та права «КРОК»

Ягода А.І., магістрант, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Готівковий грошовий обіг належить до найважливіших характеристик рівня розвитку економіки держави, які значною мірою впливають на ефективність економічного розвитку країни, збалансування попиту та пропозиції товарів і послуг, рівень життя населення, соціальну стабільність тощо. Зважаючи на це, його оптимальна організація є одним із першочергових завдань діяльності центральних банків. Метою статті є дослідження сучасного стану та розробка пропозицій щодо вдосконалення інституційних засад і механізму регулювання готівкового грошового обігу в Україні.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами