Методи оцінювання моделей довгострокового прогнозування діяльності агровиробників

Методи оцінювання моделей довгострокового прогнозування діяльності агровиробників

Румик І.І., к.е.н., доцент, ВНЗ «Університет екноміки та права «КРОК»

Розробка довгострокових прогнозів розвитку агропромислового виробництва має стати постійним і надзвичайно важливим напрямом діяльності новоствореного Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Подолання наслідків багаторічного зниження обсягів продовольчого виробництва, досягнення розширеного відтворення та функціонування агровиробників в умовах ринкової економіки вимагає постановки та реалізації масштабних і багатопланових завдань соціальноекономічного розвитку. Процес узгодження параметрів аграрної політики, планування і прогнозування економічного зростання стає все складнішим. Тому дієвим інструментом досягнення довгострокових пріоритетів і цілей розвитку держави має стати моделювання основних напрямів діяльності. До того ж підвищується значення аналізу та прогнозування дії ресурсних, технологічних і фінансових обмежень і бар’єрів в умовах невизначеності довгострокових перспектив. Все це обумовлює актуальність дослідження необхідності вдосконалення і розвитку методики та модельного інструментарію при розробці довгострокових прогнозів, можливих альтернатив і сценаріїв в АПК.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами