Очікування суспільства щодо професійної успішності викладача закладу вищої освіти

Очікування суспільства щодо професійної успішності викладача закладу вищої освіти

Сингаївська І.В., кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології, Університет економіки та права «КРОК»

Існує тенденція до посилення особистісних факторів у створенні професійної картини світу, загальнолюдські цінності розглядаються крізь призму життя та професійної діяльності окремої особистості. То ж формулювання суспільних вимог до професійної діяльності має осучаснюватися в напрямку заохочення особистості до прояву своїх індивідуальних і творчих здібностей. Таким чином посилюватиметься цінність професії викладача та послаблюватиметься протиріччя між суспільними та особистісними вимогами до професійної успішності.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами