Стан сформованості рефлексивного (оцінного) компонента готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Матеріали конференцій
 • Дисципліна: Постстресова реабілітація, Психологія екстремальних та кризових ситуацій, Інженерна психологія
 • Спеціальність: Теорія та методика професійної освіти
 • Підрозділ: Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Видавництво: К.: Фенікс
 • Сторінок: 4
 • ISBN: ISBN 978-966-136-121-7
 • ББК: ББК 88я431+87я431+74я431+63я431
 • УДК: УДК 159.9+1+37+93](063)

Гуманітарний корпус (Випуск 1)

Збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, психології, педагогіки та історії

Київ 2014

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами