Ринок праці України та освітня міграція в сучасних умовах

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Матеріали конференцій
  • Підрозділ: Кафедра міжнародних економічних відносин
  • Сторінок: 9
  • ISBD: Колесник І.А. Ринок праці України та освітня міграція в сучасних умовах / Черкасов А.В., Колесник І.А., Фокас Л.М. // Освіта, перспективи зайнятості та стійкість ринків праці : збірник тез доповідей учасників міжнар. наук.-практ. конф.17 грудня 2020 р. / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2021.- С. 103-112.

Ринок праці України та освітня міграція в сучасних умовах

Колесник І.А., завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, Університету економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

За останні п’ять років процеси міграції набули незворотного характеру і стали загрозою існуванню незалежної України. Дослідження свідчать, що людина, яка прожила за кордоном 5–7 років, назад не повертається. З урахуванням того, що масова міграція з України почалася з 2014 року, точку неповернення ще не пройдено і шанс зупинити цей процес ще не втрачено. Проте без конкретних дій через 2–4 роки залишиться тільки говорити про те, що мільйони українців втрачені для країни назавжди. Адже від здатності країни не лише ефективно використовувати власний інтелектуальний ресурс а й залучати його з інших держав залежить, чи опиниться вона серед лідерів світової економіки, а чи посяде місце на периферії. Саме тому більшість розвинених країн світу у своїй міграційній політиці орієнтуються на створення умов для залучення додаткового інтелектуального капіталу.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами