Вимоги до професійних та особистісних якостей психолога необхідних для роботи в авіаційній галузі

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Матеріали конференцій
 • Дисципліна: Постстресова реабілітація, Психологія екстремальних та кризових ситуацій, Інженерна психологія
 • Спеціальність: Теорія та методика професійної освіти
 • Підрозділ: Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Видавництво: Херсон: Видавничий дім «Гельветика»
 • Сторінок: 5
 • ISBN: ISBN 978-617-7041-91-3
 • ББК: ББК 74.0я43
 • УДК: УДК 37.01(063)

На основі проведеного опитування студентів другого та п’ятого курсів ми визначили основні професійно важливі якості психолога, які йому необхідні для роботи в авіаційній галузі та розробили професіограму психолога сфери цивільної авіації.

Професіограма – це опис і обґрунтування системи вимог, що висуваються певною діяльністю, спеціальністю або професією до людини.

Професіограма психолога у сфері авіації описує якості, якими повинен володіти цей фахівець, щоб його професійна діяльність була успішною.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами