Peculiarities of project team’s motivation in strategic perspective

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Матеріали конференцій
 • Дисципліна: Інноваційний менеджмент, Стратегічний менеджмент
 • Спеціальність: Управління проектами
 • Підрозділ: Кафедра бізнес-адміністрування та управління проектами
 • Видавництво: К: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 • Сторінок: 3
 • УДК: УДК 331.2
 • ISBD: Bielova O. Peculiarities of project team’s motivation in strategic perspective / Bielova O. // Соціально-трудова сфера в координатах нової економіки та глобальної соціоекономічної реальності: виклики, шляхи розвитку : зб. тез доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф.; 11–12 листоп. 2020 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2020. – С. 164–166.

Peculiarities of project team’s motivation in strategic perspective

Olena Bielova, PhD, Associate professor at Marketing and Behavioral Economics department «KROK» University, Kyiv, Ukraine

The decisive factor for any enterprise in the implementation of projects is a well-selected, strategically active staff. And, since the focus of the development of the motivational mechanism of project management was a person, there is a need to analyze the motivational impact on staff during the project.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами